Konsoldan mail gönderimi

Jun 06, 2011

Konsoldan mail göndermek için mutt’ı kullanabiliriz.

Mutt, metin-tabanlı bir mail istemcisidir.

yum -y install mutt

ile kurulumu yapıp

echo "Mail içeriği " | mutt -a eklenti.gz -s "Konu" -- selcukmiynat@gmail.com

komutuyla mail gönderebiliriz.

Komutu kısaca incelersek:

echo “Mail içeriği“ : Bu komutla mail’in içeriğini veriyoruz.
-a : Eklenti(attachment) göndermek için bu parametreyi kullanıyoruz.
-s : Mail’in konusunu belirtmek için kullanılan parametre

Alıcı mail adresinden önce – (çift tire) kullanmazsak şöyle bir hata alabiliriz, buna da dikkat etmek gerek:
Can’t stat selcukmiynat@gmail.com: No such file or directory
selcukmiynat@gmail.com: unable to attach file.