Webrick - Could not determine content-length of response body

Blog’umu Octopress kullanarak hazırlıyorum. Yaptığım değişiklikleri yayına almadan önce lokalde görüntülemek için rake preview komutunu kullanıyorum.

Bu sırada loglarda şu uyarı mesajı bolca görünüyordu:

WARN Could not determine content-length of response body. Set content-length of the response or set Response#chunked = true
[Read More]

Hello World

İlk yazımız bu olsun. Blog dünyasıyla tanışmış olalım.

Haydi bakalım.