Öncelikle şu paketleri kurmamız gerekiyor:

 • pcre-devel
 • apr-devel
 • apr-util-devel
sudo yum install pcre-devel apr-devel apr-util-devel

Başlangıç için OWASP tarafından hazırlanan kural setlerini kullanacağız:

http://sourceforge.net/projects/mod-security/files/modsecurity-crs adresinden en son sürümü indirip, bu dosyayı /usr/local/apache2/conf/extra/modsecurity.d dizini altına açarız.

cp modsecurity_crs_10_config.conf.example modsecurity_crs_10_config.conf

Bu dosyaya SecRuleEngine On satırını ekleriz.

Şimdi, Apache’yi durduralım:

/usr/local/apache2/bin/httpd -k stop

Apache üzerinde mod_unique_id modülü kurulu olmalı. Bu modülü kurmak için apxs‘i kullanabiliriz:

sudo /usr/local/apache2/bin/apxs -i -a -c /usr/local/src/httpd-2.2.17/modules/metadata/mod_unique_id.c

Artık mod_security’yi derleyebiliriz:

tar zxvf modsecurity-apache_2.5.13.tar.gz
cd modsecurity-apache_2.5.13 
cd apache2 
./configure 
make 
sudo make install 

/usr/local/apache2/conf/httpd.conf içerisine şu satırları ekleriz:

  LoadFile /usr/lib/libxml2.so 
  LoadModule security2_module modules/mod_security2.so 
  Include conf/extra/modsecurity.d/modsecurity_crs_10_config.conf 

Kurulumu tamamlamış olduk, Apache’yi tekrar çalıştırabiliriz:

/usr/local/apache2/bin/httpd -k start